EVOLVING REGIONS – NRW WORDT KLIMAAT ROBUUST

Het project LIFE Roll-outClimAdapt (LIRCA) wordt gefinancierd door het EU-milieuprogramma LIFE en medegefinancierd door de MUNV NRW.

Voorzorgsmaatregelen nemen – we doen dit voor onze gezondheid en onze financiën. En voor ons milieu? Het moet meer en meer uitersten verdragen. Hete en droge zomers, zware regen, cyclonen, overstromingen. Vooral niet-stedelijke gebieden staan voor complexe en steeds veranderende uitdagingen. Hoe kunnen regio’s en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering? Het antwoord: klimaatadaptatie.

Evolving Regions is een project van de TU Dortmund in samenwerking met acht partnerregio’s in Noordrijn-Westfalen en Nederland en vijf partnerinstellingen. Wat hen bindt, is de wens om hun regio te behouden als een leefbare ruimte. Alle regio’s worden voorzien van de nodige instrumenten voor actieve klimaatadaptatie. Op basis hiervan worden voor elke regio samen met de regionale actoren roadmaps op maat voor klimaatadaptatie ontwikkeld. Daarin: verschillende maatregelen die nodig zijn voor een duurzame en individueel op maat gemaakte klimaatbescherming.

Regio’s

Evolving Regions stelt zeven Duitse en één Nederlandse regio in staat om duurzame, geïntegreerde en innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen van een veranderend klimaat. Samen met lokale actoren worden innovatieve oplossingen voor klimaatslimme en concurrerende regio’s ontwikkeld.

Wesel

De wijk Wesel wordt getroffen door toenemende extreme extreme weersomstandigheden, zoals regenval, zware regenval en noodweer. Straten en kelders staan onder water. De klassieke bescherming tegen overstromingen is bereikt zijn grenzen in zo’n extreme weersomstandigheden.

Steinfurt

De Overstromingen van de Eems en de stedelijke flitsvloeden dagen het district Steinfurt en zijn 24 gemeenten meer en meer uit. Tegelijkertijd zijn de toenemende hitte en droogte van het landbouwgebied zorgwekkend en tasten zij de toekomstige levenskwaliteit van de bevolking aan.

Siegen-Wittgenstein (Siegen-Wittgenstein)

Als meest beboste wijk van Duitsland wordt Siegen-Wittgenstein vooral getroffen door de gevolgen van de droogte, waaronder de sterke verspreiding van de schorskever. Tegelijkertijd zijn er ook zware regenval in de regio. Ze vormen een bijzonder gevaar voor de midden-berg valleien, die dicht zijn gebouwd met residentiële en commerciële gebieden.

West-Overijssel/Ijssel Vechtdelta

West-Overijssel heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen wateroverlast. Het project IJssel-Vechtdelta bevat al veel maatregelen voor de IJssel uiterwaarden. Er zijn nu nieuwe uitdagingen: bodemreductie van veenweidegebieden, water op de oppervlakken tijdens hevige regenval en droge schade in natuurgebieden.

Minden-Lübbecke (Minden-Lübbecke)

De meer en meer frequente de wintervloed van Weser is de gevolgen van klimaatverandering in het district van Minden-Lübbecke. Overstromingen als gevolg van zware regenval neemt toe, wat ook leidt tot aardverschuivingen in het Wiehengebergte. Droogte vormt grote uitdagingen voor belangrijke landbouw in de provincie.

Coesfeld

De wijk Coesfeld, net als heel Münsterland, heeft de afgelopen jaren steeds meer extreme weersomstandigheden geregistreerd, zoals noodweer, droogte en toegenomen hittedagen. Dit heeft een breed scala aan gevolgen voor infrastructuren, gebouwen, productiefaciliteiten, natuurgebieden en de gezondheid die moet worden aangepakt.

Lip

De gevolgen van de klimaatverandering hebben invloed op de lip op veel gebieden van ons dagelijks leven, industrie, land- en bosbouw, maar ook op gezondheid en biodiversiteit. Daarom willen we samen met onze partners duurzame oplossingen ontwikkelen.

Soest

De afgelopen jaren is Soest meerdere keren getroffen door stormen en hevige regenval. Tegelijkertijd is het niveau van het drinkwaterreservoir van Möhnesee de afgelopen twee zomers sterk gedaald.

Contactpersoon

Projektleiter Evolving Regions und Wissenschaftler an der SFS

Partners

Downloads