EVOLVING REGIONS – NRW WIRD KLIMAROBUST

Das Projekt LIFE Roll-outClimAdapt (LIRCA) wird durch das EU-Umweltprogramm LIFE gefördert und kofinanziert durch das MUNV NRW.​

Vorsorge treffen – für unsere Gesundheit und unsere Finanzen machen wir das. Und für unsere Umwelt? Die muss immer mehr Extreme aushalten. Heiße und trockene Sommer, Starkregen, Wirbelstürme, Hochwasser. Gerade nicht-urbane Räume stehen vor komplexen und sich stetig verändernden Herausforderungen. Wie können sich Regionen und Gemeinden auf den Klimawandel einstellen? Die Antwort: Klimaanpassung.

Evolving Regions ist ein Projekt der TU Dortmund in Zusammenarbeit mit acht Partnerregionen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie fünf Partnerinstitutionen. Was sie verbindet, ist der Wunsch, unsere Heimat als lebenswerten und zukunftsfähigen Raum zu erhalten. Trotz voranschreitenden Klimawandels. Evolving Regions möchte Regionen klimarobust und klimasmart machen. Wie das geht? Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt. In dieser Zeit entwickeln Wissenschaftler:innen und lokale Akteur:innen passgenaue Fahrpläne (Roadmaps) für die jeweilige Region. Darin: verschiedene Maßnahmen, die für eine nachhaltige und individuell zugeschnittene Klimavorsorge notwendig sind

Regio’s

Evolving Regions stelt zeven Duitse en één Nederlandse regio in staat om duurzame, geïntegreerde en innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen van een veranderend klimaat. Samen met lokale actoren worden innovatieve oplossingen voor klimaatslimme en concurrerende regio’s ontwikkeld.

Wesel

De wijk Wesel wordt getroffen door toenemende extreme extreme weersomstandigheden, zoals regenval, zware regenval en noodweer. Straten en kelders staan onder water. De klassieke bescherming tegen overstromingen is bereikt zijn grenzen in zo’n extreme weersomstandigheden.

Steinfurt

De Overstromingen van de Eems en de stedelijke flitsvloeden dagen het district Steinfurt en zijn 24 gemeenten meer en meer uit. Tegelijkertijd zijn de toenemende hitte en droogte van het landbouwgebied zorgwekkend en tasten zij de toekomstige levenskwaliteit van de bevolking aan.

Siegen-Wittgenstein (Siegen-Wittgenstein)

Als meest beboste wijk van Duitsland wordt Siegen-Wittgenstein vooral getroffen door de gevolgen van de droogte, waaronder de sterke verspreiding van de schorskever. Tegelijkertijd zijn er ook zware regenval in de regio. Ze vormen een bijzonder gevaar voor de midden-berg valleien, die dicht zijn gebouwd met residentiële en commerciële gebieden.

West-Overijssel/Ijssel Vechtdelta

West-Overijssel heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen wateroverlast. Het project IJssel-Vechtdelta bevat al veel maatregelen voor de IJssel uiterwaarden. Er zijn nu nieuwe uitdagingen: bodemreductie van veenweidegebieden, water op de oppervlakken tijdens hevige regenval en droge schade in natuurgebieden.

Minden-Lübbecke (Minden-Lübbecke)

De meer en meer frequente de wintervloed van Weser is de gevolgen van klimaatverandering in het district van Minden-Lübbecke. Overstromingen als gevolg van zware regenval neemt toe, wat ook leidt tot aardverschuivingen in het Wiehengebergte. Droogte vormt grote uitdagingen voor belangrijke landbouw in de provincie.

Coesfeld

De wijk Coesfeld, net als heel Münsterland, heeft de afgelopen jaren steeds meer extreme weersomstandigheden geregistreerd, zoals noodweer, droogte en toegenomen hittedagen. Dit heeft een breed scala aan gevolgen voor infrastructuren, gebouwen, productiefaciliteiten, natuurgebieden en de gezondheid die moet worden aangepakt.

Lip

De gevolgen van de klimaatverandering hebben invloed op de lip op veel gebieden van ons dagelijks leven, industrie, land- en bosbouw, maar ook op gezondheid en biodiversiteit. Daarom willen we samen met onze partners duurzame oplossingen ontwikkelen.

Soest

De afgelopen jaren is Soest meerdere keren getroffen door stormen en hevige regenval. Tegelijkertijd is het niveau van het drinkwaterreservoir van Möhnesee de afgelopen twee zomers sterk gedaald.

Contactpersoon

Wissenschaftlerin/ Koordinatorin Regionale Prozesse in Evolving Regions
Projektleiter Evolving Regions und Wissenschaftler an der SFS

Partners

Downloads