Downloads

Op deze pagina vindt u downloads van producten en publicaties die in het kader van het project tot stand zijn gekomen. Veel plezier met surfen!

Layman’s Report

Layman’s Report vat het Evolving Regions-project bondig samen. Aan de hand van grafieken wordt de routekaartmethodologie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe de acht projectregio’s klimaatbestendig worden.

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan in NRW (in Duits)

Dit product geeft een samenvatting van de gevolgen van de klimaatverandering in NRW in de vorm van kernpunten in het Duits. De bedoeling van het Instituut voor Ruimtelijke Ordening van de TU Dortmund (2020) was om de uiteenlopende informatie over de gevolgen van de klimaatverandering te bundelen.