West-Overijssel/Ijssel Vechtdelta

West-Overijssel heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen overstromingen. Voor het overstroomde gebied van de IJssel zijn al veel maatregelen opgenomen in het project IJssel-Vechtdelta. Nu ontstaan er nieuwe uitdagingen: Bodemdaling van veenweiden, water op het oppervlak bij hevige regenval en droge schade in natuurgebieden.