Overzicht van Evolving Regions

Het LIFE Roll-outClimAdapt (LIRCA) project wordt gefinancierd door het EU-milieuprogramma LIFE en medegefinancierd door MULNV NRW.

Voorzorgsmaatregelen nemen – we doen dit voor onze gezondheid en onze financiën. En voor ons milieu? Het moet meer en meer uitersten verdragen. Hete en droge zomers, zware regen, cyclonen, overstromingen. Vooral niet-stedelijke gebieden staan voor complexe en steeds veranderende uitdagingen. Hoe kunnen regio’s en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering? Het antwoord: klimaatadaptatie.

Het district Coesfeld heeft, net als het hele Münsterland, de afgelopen jaren een toenemend aantal extreme weersomstandigheden geregistreerd, zoals stormen, perioden van droogte en meer warme dagen. Dit heeft uiteenlopende gevolgen voor infrastructuur, gebouwen, productiefaciliteiten, natuurgebieden en gezondheid, die moeten worden tegengegaan.
De gevolgen van de klimaatverandering zijn van invloed op Lippe op vele gebieden van het dagelijks leven, de industrie, de land- en bosbouw, maar ook op de gezondheid en de biodiversiteit. Daarom willen we samen met onze partners duurzame oplossingen ontwikkelen.
De steeds vaker voorkomende winterse overstromingen van de Weser zijn de gevolgen van de klimaatverandering in het district Minden-Lübbecke. Overstromingen als gevolg van hevige regenval nemen toe, wat ook leidt tot hellingen in het Wiehengebergte. Droogteperiodes vormen grote uitdagingen voor de belangrijke landbouw in het district.
Siegen-Wittgenstein heeft als meest dichtbegroeide streek in Duitsland bijzonder te lijden onder de gevolgen van de droogte, waaronder de sterke verspreiding van de bastkever. Tegelijkertijd is het bekend dat er ook zware regenval plaatsvindt in de regio. Ze vormen een bijzondere bedreiging voor de laaggebergtevalleien die dichtbevolkt zijn met woon- en industriegebieden.
In de afgelopen jaren is Soest meerdere malen getroffen door stormen en zware regenval. Tegelijkertijd is het waterpeil van het drinkwaterreservoir van Möhnesee in de laatste twee zomers sterk gedaald.  De toename van lokale hevige regenval en warme dagen is een grote uitdaging.
De overstromingen van de rivier de Ems en de stedelijke flash-overstromingen vormen steeds meer een grote uitdaging voor het district Steinfurt en zijn 24 gemeenten. Tegelijkertijd geven de toenemende hitte en droogte in de landbouwregio aanleiding tot bezorgdheid en hebben ze een impact op de toekomstige levenskwaliteit van de bevolking.
Het district Wesel wordt getroffen door een toenemend aantal zware extreme weersomstandigheden, zoals neerslag, zware regenval en onweersbuien. Straten en kelders staan onder water. De klassieke hoogwaterbescherming bereikt haar grenzen bij dergelijk extreem weer.
West-Overijssel heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen overstromingen. Voor het overstroomde gebied van de IJssel zijn al veel maatregelen opgenomen in het project IJssel-Vechtdelta. Nu ontstaan er nieuwe uitdagingen: Bodemdaling van veenweiden, water op het oppervlak bij hevige regenval en droge schade in natuurgebieden.

Contactpersoon

Projektleiter Evolving Regions und Wissenschaftler an der SFS