Het district Minden-Lübbecke gebruikt middelen uit het speciale programma “Klimaatbestendigheid in gemeenschappen” van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om een financieringsprogramma van 300.000 euro op te zetten voor de vergroening van daken en gevels voor gebouweigenaren in het district. Met de bevordering van groene daken en gevels kunnen de eerste maatregelen ter aanpassing aan het klimaat al worden genomen tijdens het lopende proces van de Evolving Regions.

Hitte en hevige regen – Ook het district Minden-Lübbecke wordt steeds meer blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering. De subsidies van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de vergroening van daken en gevels worden via het district Minden-Lübbecke doorgegeven aan de eigenaars van gebouwen. Het financieringsbedrag beloopt maximaal 50% van de als subsidiabel erkende uitgaven. Voor financiering komen met name in aanmerking materiële uitgaven en uitgaven voor investeringen voor structurele of technische maatregelen, alsmede externe diensten voor de planning en installatie daarvan door gespecialiseerd personeel. Bij de vergroening van daken moet de lagenstructuur ten minste overeenkomen met een extensief groendak met een substraatlaag van 5-15 cm. In het geval van particulier gebruikte gebouwen/eigendommen bedraagt het maximumbedrag van de financiering 2.500 euro per eigendom. Het maximale financieringsbedrag voor commercieel gebruikte gebouwen/vastgoed is 10.000 euro.

Met dit financieringsprogramma streeft het district Minden-Lübbecke ernaar de klimaatbestendigheid in de tot het district behorende gemeenten te versterken en daarmee burgers en bedrijven te ondersteunen die zich willen heroriënteren of hun oriëntatie willen versterken in de richting van aanpassing aan de klimaatverandering. De gevolgen van de klimaatverandering kunnen aanzienlijk worden beperkt door gerichte voorzorgsmaatregelen. De pandemie in Corona heeft aangetoond hoe belangrijk groene infrastructuur is in de onmiddellijke omgeving van woon- en werkgebouwen. Het steunprogramma voor groene daken en gevels in de Mühlenkreisis bedoeld om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, met name aan de sterk toenemende hitte en hevige regenval, door het plaatselijke microklimaat te verbeteren, de rioleringssystemen te ontlasten en overstromingen te voorkomen dankzij de natuurlijke waterretentie van dak- en gevelvegetatie. Tegelijkertijd dragen groene daken en gevels bij tot de biodiversiteit en creëren zij schuilplaatsen voor vogels, wilde bijen en andere insectensoorten.

Informatie over de aanvraagprocedure vindt u hieren hierkrijgt u toegang tot de onlinesollicitatie.