Het Speed-consulting Event over klimaataanpassing

Dortmund – Diverse expertise van een breed samengesteld consortium in combinatie met externe input van deskundigen en de mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken – dat was Evolving 21.

Op 22 januari, in het kader van de eenjarige samenwerking binnen het Evolving Regions project, vond het evenement Evolving21 – Het Speed-consulting Event over klimaataanpassing plaats.

Het moderatorenteam Jennie Sieglar en Tim Schreder leidde de bijna 50 deelnemers uit de pers, gemeentelijke vertegenwoordigers en studenten door het virtuele evenement.

Özden Terli, weerpresentator, Guido Halbig, hoofd van de afdeling Essen van de Duitse weerdienst, en Jennie Sieglar & Tim Schreder introduceerden het onderwerp klimaatverandering en aanpassing aan klimaateffecten in korte climate pitches. Zij deelden hun ervaringen en deskundigheid met de deelnemers, lieten de aanpassing aan de klimaatverandering tastbaar en noodzakelijk lijken, en legden verbanden met de klimaatverandering in het algemeen.

In het tweede deel van het evenement, het “speed consulting”, hadden de deelnemers de gelegenheid om met in totaal 12 deskundigen van het projectconsortium te spreken. De deskundigen waren representanten uit de wetenschap en de praktijk, die een breed scala aan diensten verlenen aan het Evolving Regions-project. In de drie ronden van het sneloverleg kwamen steeds weer nieuwe overeenkomsten tussen de deelnemers en de deskundigen naar voren. Alle wensen van de deelnemers werden vervuld en de deskundigen presenteerden hun ervaringen van het eerste jaar van Evolving Regions en hun dagelijkse werkzaamheden in een korte inbreng en beantwoordden vervolgens de vragen van de deelnemers tijdens de sessies.

De ingesloten video is een opname van de keynote speech door Guido Halbig. In de bijdrage van 25 minuten geeft Guido Halbig input over de klimaatverandering in NRW en de mogelijkheden voor aanpassing. De video is gemaakt tijdens #Evolving21 op 22 januari 2021.

Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze projectpartner ZDF Digital te bedanken voor dit creatieve idee en de uitstekende samenwerking.