Op 10 maart 2022 richten we ons op klimaatadaptatie in plattelandsgebieden en bespreken we samen met u actuele kwesties en uitdagingen in het kader van de Evolving22-conferentie van het project Evolving Regions . Noteer daarom nu deze datum:

De klimaatverandering vordert en aanpassing aan de gevolgen ervan wordt ook steeds belangrijker. Niet alleen steden en gemeenten zijn op weg om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; Publieke en private actoren ondernemen ook actie op regionaal niveau om hun regio klimaatbestendig te maken voor de toekomst. Vooral in plattelandsgebieden worden regionaal gecoördineerde processen steeds belangrijker, omdat ze de mogelijkheid bieden om middelen te bundelen en synergieën te creëren in cross-field onderwerpen.

We kijken uit naar een welkom en een impuls van Bernd Decker (CINEA) en andere spannende gasten in de paneldiscussie.

Ook krijg je de kans om voorbeelden uit de klimaatadaptatiepraktijk te leren kennen en onderwerpen, structuren en bijzondere kenmerken van klimaatadaptatie in landelijke regio’s te bespreken in interactieve expertsessies.

Voor de laatste informatie over #Evolving22 kunt u ons ook volgen op Twitter.

Meer informatie en registratie voor het evenement is hierte vinden.

U kunt het programma ook hier downloaden: