De 6e Europese conferentie voor aanpassing aan de klimaatverandering 2023 (ECCA) vond plaats in Dublin van 19 tot 21 juni. Katharina Schrot van de TU Dortmund University en Leona Aileen Eichel van het district Minden-Lübbecke konden tijdens een sessie inzicht geven in de resultaten en learnings van Evolving Regions.

HET ECCA

Het doel van ECCA 2023 was, net als in eerdere ECCA-conferenties, om aanpassing aan klimaatverandering te bevorderen door oplossingen te presenteren, kennis te delen, verbanden te leggen en de dialoog te stimuleren over hoe op alle niveaus meer en sneller te handelen. De conferentie van dit jaar werd georganiseerd door het gezamenlijke programma-initiatief “Connecting Climate Knowledge for Europe” (JPI Climate) in samenwerking met het MAGICA-project ondersteund door de Europese Commissie. Het tweedaagse face-to-face evenement werd bijgewoond door een breed scala aan verschillende belanghebbenden, waaronder klimaatadaptatie-experts, wetenschappers, beleidsmakers, bedrijven en nog veel meer. In het kader van zes verschillende thema’s werden verschillende evenementen, workshops en discussies gehouden. Meer informatie over de ECCA vindt u hier: https://ecca2023.eu/

De conferentie richtte zich vooral op tools die in de wetenschap zijn ontwikkeld en bedoeld zijn om aanpassing in de praktijk te ondersteunen. Daarnaast werd gekeken naar de gezondheidsgevolgen die worden begunstigd door de effecten van klimaatverandering. De focus lag vooral op de hitte-impact van kwetsbare groepen.

ER-SESSIE: “VAN LOKALE PROJECTEN NAAR PRAKTISCHE IMPACT”

Samen met wetenschappers van University College Cork, Ierland en Wageningen University organiseerden Katharina Schrot en Leona Aileen Eichel een sessie op het gebied van “Policy Implementation”. Onder het thema “From Local Projects to Practical Impacts – Strengthening Local Resilience for Pan-European Policy Making” zijn inzichten opgedaan in verschillende projecten en instrumenten op het gebied van klimaatadaptatie. In een daaropvolgende World Café-groepsdiscussie kregen de deelnemers de kans om de verschillende systemen en benaderingen van klimaatactie te verkennen en te bespreken hoe systemische verandering kan worden geïnitieerd en welke factoren en obstakels het moeilijk maken of bevorderen.

We willen de organisatoren bedanken voor het succesvolle en succesvolle evenement en voor de mogelijkheid om ons project te presenteren.