In juni 2020 is het district Steinfurt gestart met de democyclus in het regionale proces binnen het project Evolving Regions. Meer dan 20 deelnemers uit de districtssteden en -gemeenten en andere belanghebbenden bespraken het thema van de stadsplanning vanuit het oogpunt van de redensificatie.

Vanwege de impact van de Corona-pandemie werden de workshops, die persoonlijk hadden moeten worden gehouden, online gehouden. In drie virtuele sessies behandelden de deelnemers visies op de klimaatbestendige wijk Steinfurt in het jaar 2040, introduceerde het Instituut voor Ruimtelijke Ordening de methodiek van de klimaatimpactanalyse en begon het groepswerk met het ontwikkelen van concrete maatregelen. Na de start van de demo-cyclus in Steinfurt volgt de komende weken een workshop voor sleutelacteurs om de overgang naar de hoofdcyclus te markeren. Aan het einde van de hoofdcyclus is de zogenaamde roadmap een geïntegreerd planningsdocument van actoren voor actoren, dat de basis zal leggen voor een klimaatbestendige wijk van Steinfurt.

Bovenstaande video geeft een samenvatting in duits van de resultaten van de demo-cyclus in Steinfurt.