In september 2020 heeft de wijk Soest de democyclus binnen het project Evolving Regions met succes afgerond. Ongeveer 15 deelnemers uit de wijken en gemeenten, evenals andere actoren, bespraken het thema van de onbebouwde ruimte – het omgaan met te veel en te weinig water.

Vanwege de situatie in de Corona-pandemie werden de drie workshops, die persoonlijk hadden moeten worden gehouden, online gehouden.

In de workshops werd de klimaatimpactanalyse gepresenteerd door het Instituut voor Ruimtelijke Ordening van de TU Dortmund en werden in kleine groepjes maatregelen voor verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld. In januari start de wijk Soest met de hoofdcyclus waarin de resultaten van de demo-cyclus verder worden verwerkt. De kick-off event is de workshop van de belangrijkste actoren op 2.12.20, waarvoor een groot aantal actoren wordt uitgenodigd om het regionale proces te begeleiden Het werk in de workshops is gebaseerd op de resultaten van de analyse van de klimaateffecten en betrekt de relevante actoren erbij. Strategieën, prioritaire actiegebieden en maatregelen worden verwerkt en samengebracht in de regionale routekaart.. Bovenstaande video geeft een samenvatting van de resultaten van de demo-cyclus in Soest