Wijk Soest – Op 02.12.2020 werd het beslissende startschot gegeven voor de komende hoofdfase van het project “Evolving Regions”. Bijna 40 actoren uit de gemeenten en deskundigen uit de wijk kwamen in de virtuele sleutelactorenwerkplaats bijeen om het proces van de aan het klimaat aangepaste wijk Soest te begeleiden en vorm te geven..

“De wijk Soest is blij met de nauwe samenwerking met de verschillende actoren binnen het project Evolving Regions. Er moeten maatregelen worden ontwikkeld om voorbereid te zijn op toekomstige extreme weersomstandigheden”, verwelkomde Dr. Jürgen Wutschka, hoofd van de afdeling voor regionale ontwikkeling, het plenum in de virtuele ruimte.

Frank Hockelmann, Hoofd Energie en Klimaat in de provincie Soest, en Anja Berg, Regional Project Manager, zijn blij met de start van de hoofdfase. Foto: Koger, Kreis Soest.

Tien van de veertien gemeenten in de wijk Soest namen deel aan de workshop en deelden hun grote interesse uit. Rainer Wolf, Klimaatbeschermingsbureau van de stad Soest, gaf de groep een presentatie over de klimaatadaptatieactiviteiten in Soest. “Het effect van klimaatadaptatiemaatregelen is vooral zichtbaar in het koeleffect van de Soestbach in de binnenstad van Soest. De maatregel lag in de opening en de renaturatie van de beek.”

In het verdere verloop van het project worden verdere maatregelen ontwikkeld om de vervuiling van de binnenstadsgebieden binnen de gemeenten in de wijk Soest tot een minimum te beperken.

Drie eerder geïdentificeerde werkgebieden werden in deze workshop verder uitgediept.

Zo is de groep voor het thema “Gebouwde ruimte – stadsplanning, onontwikkelde ruimte, land- en bosbouw en toerisme” opgesplitst om de behoeften en gevoeligheden voor actie vast te stellen en de basis te leggen voor de ontwikkeling van maatregelen.

Kerstin Heim-Zülsdorf, directeur van het LIZ Möhnesee, zei: “De mensen zijn erg geschokt als ze merken hoe laag het waterpeil bij de stuwdam bij de Möhnesee is. Onze missie is om ze op te pakken en ze te laten zien wat je kunt doen aan de klimaatverandering.

De klimaatverandering heeft duidelijke gevolgen voor het toerisme in de wijk. Het moet ook aan de toekomstige generaties worden getoond en met onderwijs en informatie worden ondersteund.

In de hoofdfase van het project, die in januari 2021 van start gaat, zal een klimaatimpactkaart voor alle steden en gemeenten in het district als werkbasis dienen. Met deze gegevens kunnen de concrete effecten van de klimaatverandering in de wijk worden geïdentificeerd.

De visualisatie van de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering benadrukt niet alleen de lokale kwetsbaarheden, maar maakt de regionale actoren ook bewust van de noodzaak van maatregelen voor de aanpassing aan het klimaat.