Op dinsdag 15 juni 2021 presenteerde Katharina Schrot het project Evolging Regions in het Klima.Werkstatt van KlimaDiskurs.NRW e.V. Onder de titel “Klimaateffecten en klimaatadaptatie in NRW” kwamen beleidsmakers uit de politiek, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de wetenschap samen om relevante onderwerpen van klimaatadaptatie en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor gemeenten te bespreken.

Na een inhoudelijke inleiding door NRW-minister van Milieu Ursula Heinen-Esser bij de NRW Klimaatadaptatiewet en de voorzitter van het Federaal Milieuagentschap prof. Dr. Dirk Messner over klimaateffecten en klimaatadaptatie, bespraken verschillende stakeholders in een panel de noodzakelijke maatregelen. De volgende vier workshops richtten zich op verschillende aspecten van klimaatadaptatie: van gemeentelijke klimaatadaptatie tot de aanpassing van industrie en bedrijven, klimaatadaptatie op het gebied van landbouw, bosbouw en waterbeheer tot de effecten van klimaatverandering op koeling. Katharina Schrot presenteerde het project Evolving Regions in de workshop “Klimaatadaptatie concreet – Bestaand op gemeentelijk niveau” en besprak de noodzaak van klimaatadaptatie op lokaal niveau met verschillende gemeentelijke actoren. De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk voelbaar op lokaal niveau. Gemodereerd door Angela Wegener van Radio Wuppertal leverden Katharina Schrot, Dr. Philipp Lande van LAG 21 NRW, Karl-Heinz Frings van de stad Duisburg en Anke Valentin van Wila Bonn spannende input en leidden tot een levendige discussie over klimaatadaptatie op gemeentelijk niveau.

Meer informatie over de vereniging KlimaDiskurs.NRW vindt u hier en het evenement hier.