Moers. (pst) Openbare wegen die veranderen in meren tijdens hevige regenval of schaars drinkwater tijdens lange perioden van hitte – het zijn slechts twee problemen waar de projectgroep “Evoluerende Regio’s” mee te maken heeft. De afgelopen acht maanden hebben de deelnemers nagedacht over het onderwerp klimaat en de gevolgen van klimaatverandering, ideeën uitgewisseld, genetwerkt en gezamenlijk maatregelen ontwikkeld. In 18 workshops gingen ze in op de vraag hoe de wijk Wesel klimaatbestendiger kan worden. Bijdragers zijn afkomstig uit gemeenten, verenigingen en de particuliere sector, bijvoorbeeld uit bosbouw en landbouw, water-, bodem- en energiebeheer, stedelijke en open ruimteplanning, natuur- en klimaatbescherming. Evoluerende regio’s hebben zich met name gericht op de thema’s “Gezonde levensomstandigheden”, “Infrastructuur” en “Duurzaam landgebruik en landbouw”.

Voorstellen voor maatregelen worden concreet

De werkfase met de stakeholders is inmiddels afgerond. “Dit is echter geen einde, maar eerder het startpunt voor verdere actie”, legt Beatrice Sy, regiopromotor voor het district Wesel, uit. Want nu is de afronding van de maatregelenlijst en het politieke overleg in behandeling. Hoe het project in de toekomst kan worden voortgezet, was een onderwerp in de workshop met alle belangrijke actoren op 7 oktober. Daar kwamen besluitvormers en multiplicatoren uit de verschillende behandelde gebieden online bijeen om de concepten concreter te maken. De huidige resultaten van de klimaatimpactanalyse en de hitte/droogte- en zware regenkaarten van het Instituut voor Ruimtelijke Ordening van de Technische Universiteit dortmund kunnen daarbij helpen. Op die manier kunnen maatregelen preciezer worden gepland. In de toekomst moet ook het district Wesel beter voorbereid zijn op toenemende extreme weersomstandigheden.