In de provincie Minden-Lübbecke komen de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering tot uiting in de vorm van hitte, droogte en zware regenval, die verband houdt met overstromingen. Naast de bescherming van het klimaat moet de wijk Minden-Lübbecke zich daarom ook aanpassen aan de klimaatverandering om het natuurlijke en culturele landschap te beschermen en aan te passen aan de klimatologische veranderingen.

Klimaatsignaal droogte – In 2018 en 2019 hadden tal van bomen in de provincie Minden-Lübbecke last van droge stress. In 2019 was de schade aan bomen volgens het bouw- en planbureau van de gemeente zo groot dat de helft van de boomtoppen van veel bomen opdroogde. Tot de zomer van 2020 kunnen deze bomen niet worden hersteld, dus moesten ze worden gekapt of schade hersteld.

Droge schade aan een berkenboom in het district (Bron: Olaf Halbe, Bouw- en Planbureau Minden-Lübbecke)

De wijk Minden-Lübbecke past nu de klimaatimpact aan en gaat droogtestress tegen door middel van gietzakken. Deze worden op de gietring geplaatst, aan de boom bevestigd en vervolgens gevuld met water. Het water uit de zak wordt vervolgens vrijgegeven door de geperforeerde grond naar de grond binnen 7 tot 9 uur door een langzame drainage irrigatie. Gietzakken zijn een recent voorbeeld van aanpassing aan de klimaatimpact, die water levert aan bomen, vooral bij het planten van nieuwe planten. De capaciteit van de gietzakken bedraagt ongeveer 100 liter. In 2020 worden in de wijk diverse nieuwe aanplant van bomen uitgevoerd.

Gietzakken voor nieuwe aanplant (Bron: Olaf Halbe, Bouw- en Planningsbureau Minden-Lübbecke)

Bomen planten voor klimaatbescherming en aanpassing

Op de dag van de Duitse Eenheid in 2019 voert het districtsbeleid Minden-Lübbecke samen met de Academy for Health Professions een klimaatbeschermings- en klimaatadaptatieproject uit. In de actie #Einheitsbuddeln worden drie appel- en drie perenbomen geplant tussen het Kreishaus en de Academie. Het initiatief #Einheitsbuddeln van de deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft tot doel om samen met de lokale overheden, bedrijven en burgers jaarlijks duizenden bomen te planten.

De wijk Minden-Lübbecke wil nu elk jaar deelnemen aan de actie en zoveel mogelijk mensen betrekken. Het planten van bomen is een belangrijke maatregel om zich aan te passen aan de klimaatverandering, omdat bomen schaduw bieden en de lucht koelen door koude te verdampen op hittedagen. Ze beschermen ook tegen bodemerosie in geval van zware regenval.