De Mastenbroekerpolder is de grootste polder in onze regio, bekend om zijn landschap en tuinbouw. Als natuurlijk veenweidegebied heeft de polder te maken met hevige bodemdaling. Droge zomers zorgen voor aanvullende inklinking van het veen en vormen zo een bedreiging voor de polder. De gemeenten in de Mastenbroekerpolder werken samen met het waterschap en de provincie om een oplossing te vinden die de bodemdaling tegen gaat en het voortbestaan van het polderlandschap garandeert, ondanks klimaatverandering.