Wijk Minden-Lübbecke: Regionale klimaatadaptatie

25. August 2020

Droogte, hitte, zware regenval – de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het klimaat verandert. Juist de effecten van klimaatverandering op landbouw, bosbouw en gezondheid hebben gevolgen voor een breed scala aan actoren en vertonen onderlinge relaties met elkaar. Om de regio aan te passen aan de klimaateffecten neemt Minden-Lübbecke County deel aan het Europese project Evolving Regions. In Düsseldorf vond de aftrap plaats met alle deelnemende regio’s en NRW-minister van Milieu Ursula Heinen-Esser. “We moeten beter bestand zijn tegen klimaateffecten, en dat is nu al duidelijk”, zegt Landrat Dr. Ralf Niermann. “Tot op de dag van vandaag werken we over de hele linie samen aan mind-lübbecke, en door het project kunnen we deze eerste benaderingen nu op een geheel nieuwe basis zetten.”

De focus van de evoluerende regio’s ligt op het praktisch testen van maatregelen die bedoeld zijn om als blauwdruk te dienen in het hele land en Europa. In het district Minden-Lübbecke zal vanaf 2021 een klimaateffectanalyse worden uitgevoerd over een periode van bijna twee jaar, waarin verschillende scenario’s en actiestrategieën zullen worden overwogen. Op basis hiervan definieert de wijk drie actiegebieden waarin het concrete maatregelen uitvoert. “Het project stelt ons in staat om eerst te bepalen waar we moeten beginnen. Het is echter ook duidelijk dat er rekening moet worden gehouden met klimaataanpassingen op alle relevante gebieden van de gemeentelijke en ruimtelijke ordening”, zegt dr. Beatrix Wallberg, hoofd van het Agentschap Wijkmilieu.

Tijdens de implementatiefase zullen de betrokken actoren met elkaar worden verbonden – ook interregionaal. De projectpartners krijgen individueel advies voor de financiering van de individuele maatregelen. In het district Minden-Lübbecke is er al een rondetafelgesprek over de klimaateffecten in de wijk, waar onder meer vertegenwoordigers van landbouw, bosbouw en waterverenigingen bij betrokken zijn.

Evolving Regions is een initiatief van de Technische Universiteit van Dortmund en zal de komende jaren door de Technische Universiteit van Dortmund worden geleid en gecoördineerd. Naast de wijk nemen nog zes andere regio’s in NRW en één regio in Nederland deel aan het project. Het wordt gefinancierd door het LIFE-milieuprogramma van de EU en medegefinancierd door het ministerie van Milieu van de NRW.