Startsein voor de opleiding van adviseurs voor klimaatadaptatie

8. October 2020
Onder strikte hygiënische voorwaarden kon de consultantopleiding in aanwezigheid beginnen. Foto: Döpker

Dortmund/Duisburg. In het kader van het project Evolving Regions (ER) is op 24 september 2020 de opleiding “Kwalificatie als consultant (m/v/d) voor klimaatadaptatieprocessen” van start gegaan. In vijf workshops van een hele dag worden de deelnemers in staat gesteld om de roadmapping-methode te gebruiken om de klimaatadaptatieprocessen in gemeenten optimaal te ontwerpen. De opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met het opleidingscentrum voor de nutsbedrijven en de afvalverwerkingsindustrie (BEW), dat een partnerinstelling is in het ER-project. De training is gericht op adviseurs van adviesbureaus zoals ingenieursbureaus, planningsbureaus of communicatiebureaus.. In de eerste module van de training behandelden de consultants* vragen als Hoe kan de taakomschrijving voor een klimaatadaptatieproces worden verduidelijkt? Hoe kunnen de verschillende actoren op lokaal niveau zo goed mogelijk worden betrokken? Welke criteria moeten worden overwogen om op lokaal of regionaal niveau een geschikt team te vormen voor de begeleiding van het in kaart brengen van de weg? Hiervoor werd op een zeer praktische manier gewerkt aan casestudies en kregen de consultants een afgeschermde discussieruimte en methodologische ondersteuning. Katharina Schrot en Jürgen Schultze van het Social Research Centre presenteerden ook technische input over verschillende onderwerpen zoals implementatieplanning enbest practice voorbeelden uit hun jarenlange ervaring in het werken met gemeentelijke praktijkpartners op het gebied van klimaatadaptatie. Jens Hasse van het Duitse Instituut voor Stedelijke Zaken richtte zich in zijn inbreng op het belang, de verantwoordelijkheden en de raakvlakken van klimaatadaptatie in het gemeentebestuur. Sara Vollrodt, projectcoördinator voor Evolving Regions van het district Steinfurt, deelde het perspectief van de lokale overheden met de deelnemers en rapporteerde specifiek over de start van het proces in de ER-partnerregio Steinfurt. De opleiding van Ralf Osinski en Daniela Tóth was ingebed in de algemene context van het BEW.

In de komende modules worden de verdere stappen van de roadmapping-methode uitgewerkt. Het volledige programma van de opleiding is te vinden op de website van het BEW. Meer informatie over het project Evolving Regions is te vinden op Twitter.