Met de eerste key actor workshop is de hoofdcyclus van het klimaatadaptatieproces in de Lippe regio van start gegaan.