De regio Soest start de democyclus. In drie virtuele sessies ontwikkelen de deelnemers maatregelen over het thema “omgaan met te veel of te weinig water”