Na de succesvolle afronding van de hoofdcyclus als onderdeel van de workshop over de belangrijkste belanghebbenden eind januari 2022, zullen de resultaten van de routekaart nu worden gepresenteerd in het regionaal beleid. Daartoe is eind maart 2022 een conceptmededeling voorgelegd aan de Commissie voor Milieu en Klimaatbescherming, Land- en Bosbouw en aan de districtsraad. De routekaart vormt de elementaire basis voor de ontwikkeling van het eerste wijkbrede klimaatadaptatieconcept in de wijk Siegen-Wittgenstein.