Op 21 januari 2021 wordt de Raad van Advies van Evolving Regions virtueel samengesteld. Er zijn halfjaarlijkse vergaderingen van de adviesraad gepland om toezicht te houden op het project.