Met de tweede key actor workshop is de workshopfase en daarmee de hoofdcyclus ten einde gekomen. Nu is in het district Lippe de voorbereiding van de routekaart en de presentatie van de resultaten aan het publiek en in politieke commissies in behandeling.