Het project Evolving Regions gaat over aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De focus ligt op verschillende vragen: Hoe kunnen we mensen beter betrekken bij klimaatadaptatiemaatregelen? Hoe gaan we als samenleving om met natuurlijke hulpbronnen en hulpbronnen? We vroegen het aan de heer Sendermann, de burgemeester van de stad Olfen. In Olfen vindt het klimaatadaptatieproject ANFO apart plaats, waarbij momenteel onderzoek wordt gedaan naar hitte en droogte. Je kunt de video hier vinden:

Burgemeester Wilhelm Sondermann over stimulansen voor aanpassing aan de klimaatverandering in Olfen