In het kader van het project Evolving Regions (ER) heeft het Duitse Instituut voor Stedelijke Zaken (Difu) in samenwerking met het Sociaal Onderzoekscentrum en het Education Centre for the Supply and Waste Management Industry (BEW) een workshopreeks ontwikkeld voor de planning en implementatie van regionale klimaatadaptatieprocessen. De workshopreeks bestaat uit vijf evenementen in de periode van september 2021 tot april 2022. Hierin leren de deelnemers hoe interregionale aanpassingsprocessen op een gestructureerde manier kunnen worden geïnitieerd, gefinancierd en uitgevoerd met behulp van de roadmapmethode.

Door de steeds meer merkbare gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie een belangrijke bouwsteen in de gemeentelijke planning en regionale ontwikkeling. Aangezien klimaatverandering en extreme weersomstandigheden niet stoppen bij de gemeentegrenzen, kunnen met name regionale benaderingen een hoge toegevoegde waarde bieden voor de actoren.

De focus van de methodologie ligt op het versterken en ondersteunen van de relevante lokale actoren. Beginnend met de verduidelijking van de volgorde en de planning van de uitvoering, gaat de workshopreeks verder met de afbakening van het werkterrein van klimaatadaptatie en met het vastleggen van een visie voor de toekomst. De derde workshop leert hoe klimaatadaptatiemaatregelen op maat kunnen worden ontwikkeld en hoe de regionale roadmap kan worden gemaakt. In de vierde workshop worden praktische voorbeelden uit de regio’s in het project Evoluerende regio’s gepresenteerd, voordat het vijfde en laatste evenement financieringsmogelijkheden en financieringsmogelijkheden zal laten zien, evenals praktische tips voor de start.

In de praktijk wordt aan het einde van een dergelijk proces een op maat gemaakt stappenplan voor interregionale klimaatadaptatie gemaakt, dat een succesvolle en gerichte implementatie mogelijk maakt en de regio klimaatbestendig kan maken.

De workshops vinden plaats op de volgende data:

De workshopreeks is vooral bedoeld voor medewerkers van districten, steden en gemeenten, met name in plattelandsgebieden in Duitsland, die een regionaal klimaatadaptatieproces in hun regio willen initiëren en uitvoeren. Op dezelfde manier is het aanbod ook gericht op vertegenwoordigers van regionale of intercommunales, intermediaire organisaties of andere regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld. op het gebied van ruimtelijke ordening, economie of toerisme.

Meer informatie, ook voor inschrijving, is te vinden in onderstaande evenementenflyer en op de website van de BEW en difu. We zullen je ook informeren over de workshop op Twitter.