In het kader van het project Evolving Regions (ER) heeft het Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft (BEW) in samenwerking met het Centrum voor Sociaal Onderzoek de opleiding “Kwalificatie als consultant (m/v/d) voor klimaatadaptatieprocessen” ontwikkeld. In vijf workshops worden de deelnemers in staat gesteld om met behulp van de roadmapping-methode klimaatadaptatieprocessen in gemeenten zo goed mogelijk te ontwerpen. Daartoe worden de afzonderlijke stappen van de routekaartmethode op de afzonderlijke data nader beschreven: Te beginnen met de verduidelijking van het mandaat en de planning van de uitvoering via de zogenaamde scoping, waarbij het actiegebied van de klimaataanpassing wordt vastgelegd en afgebakend. In de derde stap, prognose, worden de visies op een wenselijke toekomst beschreven. In workshop nummer 4 ligt de nadruk op backcasting, zodat de consultants de visies kunnen overbrengen naar het heden en de gestelde doelen kunnen bereiken. De vijfde en laatste workshop zal dan worden toegespitst op de opstelling van het draaiboek, waarbij ook zal worden beschreven hoe voor de uitvoering en de overdracht naar de praktijk kan worden gezorgd.

De workshops vinden plaats op de volgende data:

De doelgroep van de consultant opleiding bestaat uit werknemers, consultants, zelfstandigen, freelancers in

Het aantal deelnemers voor de cursus is beperkt. Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met 05.10.2021.

Voor meer informatie, en hoe u zich kunt inschrijven, zie de flyer hieronder en de BEW-website. We zullen ook via Twitterinformatie over de workshop verstrekken.