Markus Menn, afdelingshoofd van het Bureau voor Economische en Werkgelegenheidsbevordering, introduceert de wijk Siegen-Wittgenstein en geeft een kort inzicht in de gevolgen van klimaatverandering in de wijk. Naast droge stress in het bos, evenals de schorskever, zijn dit ook steeds vaker voorkomende zware regengebeurtenissen, die nederzettingsstructuren kunnen vernietigen.