Het project ‘Evolving Regions’ gaat over aanpassing aan klimaatverandering. De voorwaarde hiervoor is dat de noodzaak 100000000000000000000000000000000 Zijn klimaateffecten al iets dat de burgers heeft bereikt? Zo ja, welke en zijn ze stoort of genieten we misschien ook van lange warmere herfstdagen?

Maar ook andere vragen kunnen interessant zijn: Hoe beïnvloeden klimaateffecten bepaalde professionele sponsors, e.B. het gebied van ‘wonen en bouwen’?

We vroegen mevrouw Christine Bonatz hierover, als burger en als architect bij de LWL für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur en de Bündnis für Baukultur.