Op donderdag 9 februari 2023 vond de conferentie Evolving23 plaats in het kader van het project Evolving Regions. In de Sparkassenakademie NRW direct aan de Phönix-See in Dortmund konden de deelnemers van gedachten wisselen over onderwerpen als klimaatadaptatie in landelijke gebieden. De ongeveer 90 deelnemers konden een gevarieerd programma volgen met impulsen en een paneldiscussie in de ochtend en inhoudelijke discussies in vijf verschillende inhoudelijke sessies in de middag. Onder de titel “Evolving23 – Climate adaptation in rural areas – Departure for implementation” lag de focus op uitdagingen bij de implementatie van klimaatadaptatie in landelijke gebieden.

Jürgen Schultze van het Social Research Centre in Dortmund modereerde de dag en verwelkomde NRW-minister van Milieu Oliver Krischer van het ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Transport op het podium aan het begin van het evenement. In zijn presentatie beschreef minister Krischer de relevantie van aanpassing aan de klimaatverandering en presenteerde hij de ideeën en plannen van de staat van NRW. In het bijzonder benadrukte hij de Klimaatadaptatiewet als de eerste wet op het onderwerp op staatsniveau. Tegen de achtergrond van de rampen in de zomer van 2021 is het belangrijker dan ooit om klimaatadaptatie te blijven bevorderen. Ook evenementen als Evolving23 kunnen hier een bijdrage aan leveren:

“De gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zoals de watersnoodramp in 2021 of de hitte- en droogtezomer van vorig jaar, hebben ons allemaal de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis in ons eigen land laten zien. Niet alleen stedelijke centra werden getroffen, maar ook landelijke gebieden. Met het project ‘Evoluerende regio’s’ ondersteunt de deelstaat Noordrijn-Westfalen zeven districten bij hun inspanningen om de klimaatbestendigheid te vergroten. Ik ben erg blij om te zien hoe succesvol het project is uitgevoerd en hoe toegewijd de deelnemende regio’s zijn bij het initiëren en implementeren van aanpassingsprocessen. Evenementen zoals de slotconferentie ‘Evolving23’, waarin experts en mensen uit de regio’s elkaar ontmoeten, zijn ook belangrijk voor uitwisseling en wederzijds leren.”

Oliver Krischer – Minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en Transport (MUNV)
Minister Oliver Krischer | © Sociaal Onderzoekscentrum/TU Dortmund

Na de impuls van minister Kirscher brachten Bernd Decker van het LIFE-financieringsprogramma en CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) het Europese niveau in de discussie over klimaatadaptatie. Vervolgens presenteerde Katharina Schrot van het Social Research Centre het project Evolving Regions, voordat Dr. Christine Heybl de resultaten van het project in het district Coesfeld presenteerde en Dr. Ingo Möller de resultaten van evoluerende regio’s in het district Lippe.

In de daaropvolgende paneldiscussie concentreerden de deelnemers zich op klimaatadaptatie in plattelandsregio’s, de mogelijke manieren om aanpassingsstrategieën te implementeren en toekomstige taken en uitdagingen. Ook aanwezig waren districtsbestuurder Dr. Christian Schulze Pellengahr uit het district Coesfeld, Bernd Decker van CINEA, Antje Kruse van LANUV NRW en Katharina Schrot van de Sozialfroschungsstelle Dortmund.

Katharina Schrot (sfs), Dr. Christian Schulze Pellengahr (district Coesfeld), Antje Kruse (LANUV), Jürgen Schultze (sfs) en Bernd Decker (CINEA) (van links) | © Sociaal Onderzoekscentrum/TU Dortmund

Na deze spannende discussie classificeerde Guido Halbig van de Duitse weerdienst de resultaten van de paneldiscussie en het project Evolving Regions tegen de achtergrond van het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

In het tweede deel van de dag hadden de deelnemers de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen over verschillende onderwerpen in kleinere discussierondes, die door experts werden verrijkt met inhoud.

In twee rondes hadden de deelnemers de tijd om deel te nemen aan een van de volgende sessies:

Na de sessies vatte Jürgen Schultze van het Social Research Centre van de TU Dortmund University de resultaten van de sessies samen en leidde tot de input van Kati Mattern van het Europees Milieuagentschap (EEA). Mevrouw Mattern integreerde de resultaten van evoluerende regio’s en het evenement in de Europese aanpassingsstrategie en de activiteiten van het EMA.

We willen alle deelnemers bedanken voor hun actieve deelname aan onze conferentie Evolving23 en de spannende discussies. Speciale dank gaat uit naar de bijdragers die het evenement in deze vorm mogelijk hebben gemaakt.

In de komende dagen zullen we een gedetailleerde documentatie van de conferentie publiceren. Blijf op de hoogte op onze website of op ons Twitter kanaal .