Op woensdag 16 juni 2021 heeft een delegatie van het LIFE-project Evolving Regions het project gepresenteerd op het “Covenant of Mayors Investment Forum – energy efficiency finance market place“. Georganiseerd door de directoraten-generaal Energie en Klimaatactie van de Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA), werden gedurende twee dagen in totaal 44 projecten gepresenteerd aan vertegenwoordigers van het Covenant of Mayors Initiative, investeerders en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Het Covenant of Mayors Initiative is een in 2008 opgerichte vereniging van meer dan 7.000 lokale en regionale overheden in 57 landen, die zich bezighouden met energie en klimaat volgens het bottom-up principe. Het doel is een netwerk op te zetten van lokale overheden die zich er vrijwillig toe verbinden de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te verwezenlijken of zelfs te overtreffen.

Het project Evolving Regions werd bij het zwaartepunt “Overheidsinvesteringen in innovaties voor de aanpassing aan de klimaatverandering” vertegenwoordigd door de projectcoördinator Jürgen Schultze, de regionale promotor van het district Minden-Lübbecke Leona Aileen Eichel en Thomas Kull van de NRW.Bank. Zij kregen de gelegenheid het project te presenteren aan vertegenwoordigers van verschillende sectoren die zich bezighouden met de aanpassing aan de klimaatverandering en de financiering van energie-efficiëntie. nder de titel “Evolving Regions – Social innovation for targeted investments in regional climate action” (Evoluerende regio’s – sociale innovatie voor gerichte investeringen in regionale klimaatmaatregelen) werden de weg naar een klimaatbestendige regio, de routekaartbenadering, de financiële schaalinstrumenten en de eerste implementatie in de regio Minden-Lübbecke gepresenteerd.

Het investeringsforum van het Covenant of Mayors, dat door in totaal 500 mensen werd bijgewoond, was ingedeeld volgens 5 verschillende aandachtsgebieden: Driving Change Locally, Financiering van energie-efficiëntie in de overheidssector, Renovation Wave: Boosting Investment in Home Renovation, Innovative Solutions for Financing Energy Efficiency and Renewable Energy, en Public Investment in Climate Change Adaptation Innovations.

Meer informatie, alsook de presentatie en de opname van het evenement, zijn hier te vinden. De presentatie is ook te zien in deze video: