Eind maart 2022 start het district Minden-Lübbecke met de laatste ronde workshops in het klimaatadaptatieproces Evoluerende Regio’s. Sinds de zomer van 2021 hebben 15 workshops plaatsgevonden in de drie thematische gebieden “Klimaatbestendig stads- en nederzettingsontwerp”, “Land- en bosbouw” en “Klimaatgevoelige soorten en habitats”. Nu ligt het project op het thuistraject. De eerste ideeën voor maatregelen zijn verzameld en zullen in maart in de thematische workshops worden afgerond. Er waren experts uit de land- en bosbouw en waterstaat, actoren uit natuurbeheer, planners, medewerkers van districts- en lokale overheden en politici. In de zomer van 2022 moet de routekaart klaar zijn – De routekaart voor klimaatadaptatie voor de wijk Minden-Lübbecke!

Dit artikel presenteert een kleine greep uit de verzameling van talrijke voorgestelde maatregelen voor het district Minden-Lübbecke.

Onderwerp “Klimaatbestendig stads- en nederzettingsontwerp:

Een fragment uit de ideeën voor maatregelen op het gebied van “Land- en Bosbouw”:

Eerste ideeën voor actie op het gebied van “Klimaatgevoelige soorten en habitats”: