De workshopreeks in Siegen-Wittgenstein is in volle gang. De regio concentreert zich op in totaal zes verschillende thematische gebieden, waarvoor de deelnemers geschikte klimaatadaptatiemaatregelen ontwikkelen. De onderwerpen, evenals een selectie van maatregelen en hun effect, worden in de video nader toegelicht.