Het district Soest heeft zich in de laatste workshops beziggehouden met de ontwikkeling van de lijn in de vorm van mission statements.

In de drie actiegebieden “bebouwde ruimte”, “onbebouwde ruimte” en “toerisme” werkten de deelnemers in virtuele workshops samen aan de eisen voor het project en de verwezenlijking van een klimaataangepaste wijk in Soest. Door de verschillende perspectieven, en de raakvlakken van de deelnemers, kunnen nieuwe concepten en ideeën vloeien in de ontwikkeling van praktijkgerichte oplossingen.

De resultaten zijn verwerkt in een film en dienen als leidraad bij het opstellen van de maatregelen.