De bouwsector wordt op veel manieren getroffen door de klimaateffecten en wordt zich steeds meer bewust van de oorzakelijke rol ervan. Er zijn dus al veel interessante oplossingen op dit gebied.

Maar hoe is e.B de wens van burgers om een eigen huis te bezitten verenigbaar met minder oppervlakteafdichting? We interviewden de burgemeester van Billerbeck, Marion Dirks.

En hoe gaan architecten, die een bemiddelende en verhelderende rol spelen, met name op het gebied van bouwcultuur, met het onderwerp om? We interviewden mevrouw Christine Bonatz, architect bij de LWL für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur en de Bündnis für Baukultur.