In het project Evolving Regions zullen acht deelnemende regio’s, samen met zeven verschillende partnerinstellingen, in staat worden gesteld om
geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de
aanpassing aan het klimaat en de uitvoering ervan.

De in het project ontwikkelde methode van geïntegreerde roadmapping functioneert als een procedureel kader en is overdraagbaar naar andere regio’s in NRW, Duitsland en Europa. De coördinatie van de gehele
project wordt beheerd door het Social Research Centre van de TU Dortmund, dat samen met zes andere partnerinstellingen een breed en interdisciplinair projectconsortium vormt.

In de bovenstaande video worden de acht verschillende projectregio’s kort belicht.